Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BITM Bitumenka d.d. Sarajevo Aleja Bosne Srebrene 2, 71000, Sarajevo 116

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BITM CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Međugorje 90.6373 90.6373 VLASNIČKI
BITM DODIG DARKO 3.8937 3.8937 VLASNIČKI
BITM AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.4516 0.4516 VLASNIČKI
BITM IHTIJAREVIĆ EDIN 0.3452 0.3452 VLASNIČKI
BITM DŽAMASTAGIĆ SEMIR 0.1725 0.1725 VLASNIČKI
BITM DELIBAŠIĆ ALIJA 0.1404 0.1404 VLASNIČKI
BITM SUPIĆ SLOBODAN 0.1294 0.1294 VLASNIČKI
BITM GURBETA SAMIR 0.0997 0.0997 VLASNIČKI
BITM ŠARIĆ KEMAL 0.0955 0.0955 VLASNIČKI
BITM HUSEJNOVIĆ MEHO 0.0920 0.0920 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH