Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
CTBU Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo Kurta Schorka 14, 71000, Sarajevo 100

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CTBU SEJARI d.o.o. Sarajevo 62.8167 62.8167 VLASNIČKI
CTBU ČENGIĆ SAFUDIN 18.7388 18.7388 VLASNIČKI
CTBU ŠAĆIRAGIĆ MUHAMED 10.0014 10.0014 VLASNIČKI
CTBU CITY PARK d.d. Sarajevo 3.6438 3.6438 VLASNIČKI
CTBU PARKKING d.o.o. 1.6299 1.6299 VLASNIČKI
CTBU KERLA IBRAHIM 1.0353 1.0353 VLASNIČKI
CTBU PRAŠOVIĆ HAJRUDIN 0.4046 0.4046 VLASNIČKI
CTBU MRGAN GORAN 0.2270 0.2270 VLASNIČKI
CTBU HELJA AKIF 0.2187 0.2187 VLASNIČKI
CTBU SEJFIĆ JUSMIR 0.2130 0.2130 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH