Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ENPS ENERGOPETROL d.d. Sarajevo Azize Šaćirbegović 4-b, 71000, Sarajevo 2164

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ENPS INA D.D. ZAGREB 88.6578 88.6578 VLASNIČKI
ENPS FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 7.6073 7.6073 VLASNIČKI
ENPS ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 0.2638 0.2638 VLASNIČKI
ENPS MUJAN KASIM 0.2337 0.2337 VLASNIČKI
ENPS BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND 0.1502 0.1502 VLASNIČKI
ENPS GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo 0.1425 0.1425 VLASNIČKI
ENPS ĆEBIĆ HEDIJA 0.1110 0.1110 VLASNIČKI
ENPS ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 0.1096 0.1096 VLASNIČKI
ENPS BOTONJIĆ ELKAZ 0.0784 0.0784 VLASNIČKI
ENPS HAŠIMBEGOVIĆ SELMA 0.0768 0.0768 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH