Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
FDSS BADECO ADRIA d.d. Sarajevo Branilaca Sarajeva 20, 71000, Sarajevo 737

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
FDSS CID Adriatic Investments GmbH 89.2487 89.2487 VLASNIČKI
FDSS BADECO ADRIA d.d. Sarajevo 3.0537 3.0537 VLASNIČKI
FDSS ŠEPO JASMIN 0.4912 0.4912 VLASNIČKI
FDSS Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 0.4516 0.4516 SKRBNIČKI
FDSS SKENDERAGIĆ NIJAZ 0.3067 0.3067 VLASNIČKI
FDSS UniCredit Bank d.d. Mostar 0.2819 0.2819 SKRBNIČKI
FDSS BICAMA LTD 0.2745 0.2745 VLASNIČKI
FDSS OMERAGIĆ TAHIRA 0.1194 0.1194 VLASNIČKI
FDSS ŠKALJIĆ ELMA 0.1035 0.1035 VLASNIČKI
FDSS GRUJOVIĆ VERA 0.0981 0.0981 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH