Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
IITS INIT d.d. Sarajevo Rajlovačka bb, 71000, Sarajevo 6

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
IITS BINGO d.o.o. Tuzla 83.2008 83.2008 VLASNIČKI
IITS UEVAK ABDURRAHMAN 14.9002 14.9002 VLASNIČKI
IITS BAJRAMOVIĆ KEMAL 0.9781 0.9781 VLASNIČKI
IITS RAKO MIRJANA 0.7093 0.7093 VLASNIČKI
IITS HALILAGIĆ JASMIN 0.1258 0.1258 VLASNIČKI
IITS MARIJANOVIĆ IVAN 0.0858 0.0858 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH