Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
KLUC TVORNICA ČARAPA "KLJUČ" D.D. SARAJEVO Trampina 4, 71000, Sarajevo 1271

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
KLUC SELEK FEHIM 57.7635 57.7635 VLASNIČKI
KLUC MUAMER ZAHITOVIĆ 31.6018 31.6018 VLASNIČKI
KLUC HAJROVIĆ REŠAD 3.1066 3.1066 VLASNIČKI
KLUC EFENDIĆ MIRSO 2.5058 2.5058 VLASNIČKI
KLUC PODBIČANIN ELDIN 1.2442 1.2442 VLASNIČKI
KLUC LUKIĆ BOJAN 0.3759 0.3759 VLASNIČKI
KLUC MULIĆ HAJRUDIN 0.3107 0.3107 VLASNIČKI
KLUC POLJO BAJRO 0.2575 0.2575 VLASNIČKI
KLUC KOMARICA SULEJMAN 0.1615 0.1615 VLASNIČKI
KLUC MULIĆ HUSEIN 0.0954 0.0954 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH