Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
MKOM MEDIKOMERC d.d. Sarajevo MARŠALA TITA 30/II, 71000, Sarajevo 80

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
MKOM Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 72.1041 72.1041 SKRBNIČKI
MKOM ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 4.1530 4.1530 VLASNIČKI
MKOM MARTIS d.o.o. 1.8920 1.8920 VLASNIČKI
MKOM ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 1.7287 1.7287 VLASNIČKI
MKOM FETAHAGIĆ IRFIJA 1.6126 1.6126 VLASNIČKI
MKOM BEŠLIĆ IVAN 1.3950 1.3950 VLASNIČKI
MKOM MULAOMEROVIĆ NERMINA 1.1976 1.1976 VLASNIČKI
MKOM KRISTANČIĆ ALEŠ 0.8829 0.8829 VLASNIČKI
MKOM POPOVIĆ NIKOLA 0.7045 0.7045 VLASNIČKI
MKOM MUSIĆ SABRUDINA 0.6660 0.6660 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH