Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
PREH PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla Ahmeta Kobića bb, 75208, GORNJA TUZLA 26

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
PREH BINGO d.o.o. Tuzla 97.5218 97.5218 VLASNIČKI
PREH JAŠAREVIĆ LARISA 0.5654 0.5654 VLASNIČKI
PREH HODŽIĆ MIRSAD 0.4522 0.4522 VLASNIČKI
PREH SUMAN MIRSAD 0.2542 0.2542 VLASNIČKI
PREH IBRALIĆ FATIMA 0.2261 0.2261 VLASNIČKI
PREH MUJKANOVIĆ SAMIJA 0.1984 0.1984 VLASNIČKI
PREH JOSIPOVIĆ JANJA 0.1766 0.1766 VLASNIČKI
PREH SELIMOVIĆ SENAD 0.1494 0.1494 VLASNIČKI
PREH RANČIĆ SENIJA 0.1006 0.1006 VLASNIČKI
PREH HALILOVIĆ VEHBIJA 0.0629 0.0629 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH