Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
UMAT UNIS-matic d.d. Bugojno - zatvoreno d.d. Armije BiH 171, 70230, BUGOJNO 23

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UMAT BRZIKA HIDAJET 68.1822 68.1822 VLASNIČKI
UMAT AVDAGIĆ SENAD 8.0725 8.0725 VLASNIČKI
UMAT BODRUŠIĆ MIRKO 5.0632 5.0632 VLASNIČKI
UMAT MANDŽUKA SABINA 3.1701 3.1701 VLASNIČKI
UMAT ĐOGIĆ NEDŽAD 2.8801 2.8801 VLASNIČKI
UMAT KARADŽA MEHRID 2.8464 2.8464 VLASNIČKI
UMAT EFENDIĆ NEDŽAD 2.8089 2.8089 VLASNIČKI
UMAT DURIĆ SADIK 2.4216 2.4216 VLASNIČKI
UMAT OSMIĆ FERIZ 1.3216 1.3216 VLASNIČKI
UMAT RUSTEMPAŠIĆ JUSUF 0.7265 0.7265 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH