Korporativne akcije

Pretraga podataka
                    

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziv emitenta)


Pregled korporativnih akcija
Oznaka vpNaziv emitentaVrsta akcijeOpisDatum obustave
BKVVRK1 BIOKOVO d.d. VogošćaPRPPripajanje društava13.05.2009
BPLSRK1 BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVACPRPPravo prijenosa manjinskih dioničara-squeezeout14.11.2018
CGRJR CENTRALNO GRIJANJE DD TUZLAPRPObustava prema rješenju nadležnog organa12.01.2004
GPHSR GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVOPRPStečaj10.03.2009
HROSRK1 HERCEGOVINA OSIGURANJE D.D. MOSTARPRPLikvidacija društva30.03.2011
HUMSR HUM DD SARAJEVOPRPStečaj21.08.2007
OPRSG OPRESA DD SARAJEVOPRPPromjena oblika društava19.10.2018
OPRSR OPRESA DD SARAJEVOPRPPromjena oblika društava19.10.2018
RMKIRK2 RMK INŽINJERING DD ZENICAPRPLikvidacija društva19.05.2009
UINZRK2 UNIS INŽENJERING DD SARAJEVOPRPLikvidacija društva08.07.2004
12


company logoISO 9001:2015

 • ISO Certifikat
 • Certifikat za sistem upravljanja kvalitetom

Kontaktirajte nas:


  Uprava:
 • Tel:+387 33 279 150 
 •  Fax:+387 33 279 151

  Vlasnici vrijednosnih papira:
 • Tel:+387 33 279 150

  Emitenti:
 • Tel:+387 33 279 170
 • Tel:+387 33 279 154

  Članovi:
 • Tel:+387 33 279 171

  Podrška korisnicima sistema:
 • Tel:+387 33 279 160

 • Adresa:
 • Maršala Tita 62/II, Sarajevo


Bankovni računi:

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070

 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638

 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo 1540012000176733

 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448

 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680

 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540

 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902

Devizni računi:

 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
 • S.W.I.F.T. RZBABA2S
 • IBAN: BA391611000001204022
 • AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
 • S.W.I.F.T. UNCRBA22
 • IBAN: BA393383204890712267
 • AccNo: 680008101
 • Nova web stranica
 • Pogledajte novu web stranicu!

   Prijedloge i komentare možete poslati na :

  Da li ste registrirani?

  • sailing boat
  Provjerite da li ste već registrirani u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u FBiH !
  • Popunite e-formular i pošaljite:

  Anketa