Pregled dokumenata

Pretraga dokumenata
                    

* Unesite naziv ili dio naziva dokumenta


Uputstva

 Naziv dokumenta
Clanovi-Uputstvo pozajmljivanje vp
Clanovi-Uputstvo prenosa vp
Clanovi-Uputstvo sistem zalaganja vp
Clanovi-Uputstvo za dodjeljivanje sifre
Clanovi-Uputstvo-Fond sigurnosti
Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za promjenu podataka o vlasniku vrijednosnih papira
Emitenti-Koris_Dionicari2000
Emitenti-Korisnicki_prirucnik97
Emitenti-Uputstvo oznaka vp
Emitenti-Uputstvo Registar vlasnika IK
Izmjene Uputstva za obračun i poravnanje
Odluka o dopuni Uputstva o načinu otvaranja i vođenja računa (2016)
Odluka o izmjenam i dopunama Uputstva o načinu otvaranja i vođenja računa
Odluka o izmjenam i dopunama Uputstva o postupku registracije prijenosa pozajmljenih vrijednosnih papira
Odluka o izmjenama i dopunama Uputstva o označavanju vp
Odluka o izmjenama Uputstva o načinu otvaranja i vođenja računa vrijednosnih papira u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH
Potrebna dokumentacija - preuzimanje DD
Pregled dokumentacije potrebne za prijenos vrijednosnih papira nasljeđivanjem
RVP-Uputstvo o nacinu otvaranja i vodjenja racuna – Izmjena
RVP-uputstvo o nacinu otvaranja i vodjenje racuna
RVP-Uputstvo za oznacavanje vrijednosnih papira
RVP-uputstvo za poslove obracuna i poravnanja
RVP-Uputstvo za poslove obracuna i poravnanja –NOVO
UPUTA ZA POPUNJAVANJE NALOGA ZA PRIHVAT PONUDE ZA PREUZIMANJE - NP2
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o postupku kod preuzimanja dioničkih društava
Uputstvo o postupku kod preuzimanja dioničkih društava
Vlasnici-Uputstvo pregled dokumentacije za zalog

Propisi u pripremi

 Naziv dokumenta


company logoISO 9001:2015

 • ISO Certifikat
 • Certifikat za sistem upravljanja kvalitetom

Kontaktirajte nas:


  Uprava:
 • Tel:+387 33 279 150 
 •  Fax:+387 33 279 151

  Vlasnici vrijednosnih papira:
 • Tel:+387 33 279 150

  Emitenti:
 • Tel:+387 33 279 170
 • Tel:+387 33 279 154

  Članovi:
 • Tel:+387 33 279 171

  Podrška korisnicima sistema:
 • Tel:+387 33 279 160

 • Adresa:
 • Maršala Tita 62/II, Sarajevo


Bankovni računi:

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070

 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638

 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo 1540012000176733

 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448

 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680

 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540

 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902

Devizni računi:

 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
 • S.W.I.F.T. RZBABA2S
 • IBAN: BA391611000001204022
 • AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
 • S.W.I.F.T. UNCRBA22
 • IBAN: BA393383204890712267
 • AccNo: 680008101
 • Nova web stranica
 • Pogledajte novu web stranicu!

   Prijedloge i komentare možete poslati na :

  Da li ste registrirani?

  • sailing boat
  Provjerite da li ste već registrirani u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u FBiH !
  • Popunite e-formular i pošaljite:

  Anketa