Kontakt telefoni :
 • Centrala:


 • Tel:+387 33 279 150
  Fax:+387 33 279 151

 • Upis i brisanje prava trećih osoba i zabrane prava raspolaganja na vrijednosnom papiru:


 • Tel:+387 33 279 172
  Tel:+387 33 279 176

 • Upis i brisanje ograničenja prometa na vrijednosnim papirima po nalozima drugih nadležnih organa:


 • Tel:+387 33 279 176

 • Prijem/isključenje u članstvo sistema:


 • Tel:+387 33 279 176

 • Finansijski i računovodstveni poslovi


 • Tel:+387 33 279 179
  Tel:+387 33 279 166

 • Upis korporativne radnje


 • Tel:+387 33 279 170

 • Podnošenje zahtjeva za zaključenje Ugovora o obavljanju poslova registracije, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima


 • Tel:+387 33 279 170

 • Provođenje tender ponude za preuzimanje dioničkih društava


 • Tel:+387 33 279 169

 • Izdavanje listi dioničara


 • Tel:+387 33 279 169

 • Prijenosi vrijednosnih papira na temelju zaključenog pravnog posla


 • Tel:+387 33 279 155

 • Prijenosi vrijednosnih papira na temelju pravosnažnog rješenja o nasljeđivanju vrijednosnih papira

 • Tel:+387 33 279 155

 • Izdavanje potvrda o stanju na računu na osobni zahtjev


 • Tel:+387 33 279 162

 • Promjene osobnih podataka vlasnika vrijednosnih papira


 • Tel:+387 33 279 152
  Tel:+387 33 279 154

 • Obračun i poravnanje obaveza nastalih na osnovu poslova sa vrijednosnim papirima zaključenim na Berzi


 • Tel:+387 33 279 171

 • Prijenos vrijednosnih papira sa/na račun stranke (klijentski račun pri članu sistema Registra


 • Tel:+387 33 279 154
  Tel:+387 33 279 152

 • Prijenos vrijednosnih papira sa/na skrbnički račun (pojedinačni ili zbirni skrbnički račun pri članu sistema Registra)


 • Tel:+387 33 279 171

 • Izdavanje Liste transakcija za vlasnika vrijednosnih papira


 • Tel:+387 33 279 171

 • Izdavanje Liste transakcija za emitenta


 • Tel:+387 33 279 171

 • Promjene podataka o emitentu vrijednosnih papira


 • Tel:+387 33 279 152
  Tel:+387 33 279 154

Adresa :

 • Maršala Tita 62/II
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

company logoISO 9001:2015

 • ISO Certifikat
 • Certifikat za sistem upravljanja kvalitetom

Kontaktirajte nas:


  Uprava:
 • Tel:+387 33 279 150 
 •  Fax:+387 33 279 151

  Vlasnici vrijednosnih papira:
 • Tel:+387 33 279 150

  Emitenti:
 • Tel:+387 33 279 170
 • Tel:+387 33 279 154

  Članovi:
 • Tel:+387 33 279 171

  Podrška korisnicima sistema:
 • Tel:+387 33 279 160

 • Adresa:
 • Maršala Tita 62/II, Sarajevo


Bankovni računi:

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070

 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638

 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo 1540012000176733

 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448

 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680

 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540

 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902

Devizni računi:

 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
 • S.W.I.F.T. RZBABA2S
 • IBAN: BA391611000001204022
 • AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
 • S.W.I.F.T. UNCRBA22
 • IBAN: BA393383204890712267
 • AccNo: 680008101
 • Nova web stranica
 • Pogledajte novu web stranicu!

   Prijedloge i komentare možete poslati na :

  Da li ste registrirani?

  • sailing boat
  Provjerite da li ste već registrirani u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u FBiH !
  • Popunite e-formular i pošaljite:

  Anketa