Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
FAMS FAMOS D.D. SARAJEVO PUT FAMOSA 38, 71212, HRASNICA 3008

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
FAMS LEMEŠ SALIH 66.8652 66.8652 VLASNIČKI
FAMS MUHAREMOVIĆ ENVER 0.1344 0.1344 VLASNIČKI
FAMS MILAČIĆ-RIHTMAN NADEŽDA 0.0368 0.0368 VLASNIČKI
FAMS AVDIĆ AMIR 0.0244 0.0244 VLASNIČKI
FAMS PAMUK ŠEĆO 0.0244 0.0244 VLASNIČKI
FAMS HADŽIĆ DINO 0.0240 0.0240 VLASNIČKI
FAMS LONČARIĆ ZUMRA 0.0231 0.0231 VLASNIČKI
FAMS FAZLIĆ AMIR 0.0200 0.0200 VLASNIČKI
FAMS GAČANOVIĆ RABIJA 0.0200 0.0200 VLASNIČKI
FAMS BAŠIĆ FATIMA 0.0197 0.0197 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH