Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
STVK SANITEKS d.d. Velika Kladuša Tone Hrovata 2, 77230, VELIKA KLADUŠA 1322

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
STVK Athabasca Investment d.o.o 43.2212 43.2212 VLASNIČKI
STVK VELADŽIĆ NIJAZ 9.9841 9.9841 VLASNIČKI
STVK PRO CONSULTING d.o.o. Sarajevo 4.8970 4.8970 VLASNIČKI
STVK HUSIĆ ALIJA 4.1863 4.1863 VLASNIČKI
STVK DOLIĆ RIFAT 1.9465 1.9465 VLASNIČKI
STVK EUROHAUS d.o.o. Sarajevo 1.6117 1.6117 VLASNIČKI
STVK OMERAGIĆ NEDŽAD 1.1560 1.1560 VLASNIČKI
STVK SALČINOVIĆ MUSTAFA 0.8394 0.8394 VLASNIČKI
STVK KARAJIĆ HASIBA 0.6021 0.6021 VLASNIČKI
STVK Udruženje dioničara "Saniteks" d.d. Velika Kladuša 0.5621 0.5621 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH