Obavijest o preuzimanju dioničkih društava

Naslov dokumenta

Datum

Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo

23.03.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje MLIN I PEKARA d.d. Ljubače-Tuzla

08.03.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje MHTTP Bristol d.d. Sarajevo

04.07.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo

09.03.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje INIT DD SARAJEVO

15.06.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje FORUM DD SARAJEVO - u stečaju

07.07.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva ZIM D.D. ZENICA

28.12.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva TPDC SARAJEVO D.D.

27.10.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva POBJEDA-RUDET D.D. GORAŽDE

13.01.2023
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva POBJEDA D.D. TEŠANJ

21.10.2022
Stranica 9 od 10