UPOZORENJE VLASNICIMA OBVEZNICA


Upozoravaju se vlasnici obveznica da u zadnje vrijeme nepoznate osobe telefonom kontaktiraju vlasnike obveznica i predstavljaju se kao zaposlenici Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH te nude isplatu glavnice ''odmah na ruke'' u ukupnom iznosu, dakle bez čekanja datuma kada dospijeva zadnja rata, odnosno kada dospijeva kamata.
Ovim putem obavještavamo vlasnike obveznica da Registar vrši isplatu glavnice i kamate isključivo po dospjeću, na temelju definiranog otplatnog plana od strane Federalnog ministarstva finansija/financija, a nikako po nekom "ubrzanom" postupku, stoga je svaka druga ponuda lažna i Registar se od iste ograđuje. Ovo je ponovno upozorenje obzirom da je jedno već ranije izdato.

Uprava Registra

VAŽNO! OBAVJEŠTENJE manjinskim dioničarima


Obavještavamo manjinske dioničare koji nisu isplaćeni u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara, da spiskove sa imenima vlasnika kod pojedinih emitenata, mogu pronaći na sljedećim linkovima:

Kako bi vam mogli doznačili novčana sredstva koja vam pripadaju po osnovu prijenosa dionica manjinskih dioničara potrebno je da dostavite: Fotokopiju identifikacionog dokumenta (CIPS lična karta ili pasoš) Potvrdu ovjerenu od banke iz BiH o bankovnom računu vlasnika Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Maršala Tita 62/II,71000 Sarajevo Za eventualne nejasnoće i pitanja možete nas kontaktirati putem telefona broj: 033/279-152 i 279-154 ili elektronskom poštom na adresu: info@rvp.ba.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
AAISR AL-AMIN INTERNATIONAL DD SARAJEVO Emitent | Top deset | Značajni%
ABSBRK2 Sparkasse Bank dd BiH Emitent | Top deset | Značajni%
ABSSR AQUA BOSNA DD SARAJEVO Emitent | Top deset | Značajni%
AGRKR AGROKRAJINA DD BIHAĆ Emitent | Top deset | Značajni%
AGRLR AGRAM d.d. Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 1 od 122

Novosti

10.7.2020

Vlasnik vrijednosnih papira ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo sa ranijim učešćem u vlasništvu od 5% do 10% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta ENERGONOVA d.d. Sarajevo, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.

2.7.2020

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 02.07.2020. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije trezorske zapise, kako slijedi:
 • oznake FBIHT71, ISIN broja: BAFBIHT71007, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 5.000, nominalne vrijednosti trezorskog zapisa 10.000,00 KM, datum emisije 01.07.2020. godine, datum dospijeća 30.06.2021. godine.

 • 1.7.2020

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 01.07.2020.godine, izvršio:

 • brisanje vrijednosnih papira:

 • Oznake FBIHK1B,ISIN broja: BAFBIHK1B007, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 39.807.147, nominalne vrijednosti 1,00 KM.

 • upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • Oznake VKFBK, ISIN broja: BAVKFBK00002, emitenta VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO, količine 49.188, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.

 • upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • Oznake VKFBR, ISIN broja: BAVKFBR00007, emitenta VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO, količine 756.104, nominalne vrijednosti jedne dionice 37,50 KM.

 • upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • Oznake VKFBP, ISIN broja: BAVKFBP00001, emitenta VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO, količine 4.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 37,50 KM.

  30.6.2020

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30.06.2020.godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • Oznake KNTSK1,ISIN broja: BAKNTSK10003, emitenta KANTON SARAJEVO koga zastupa MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO, količine 4356, nominalne vrijednosti 1000 KM.

  29.6.2020

  Na osnovu člana 22. Stav 4. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/09 i 44/11), Nadzorni odbor Registra daje sljedeće:

  O B A V J E Š T E NJ E DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH

  Kako dioničar koji ima 75.0378% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nije podnio Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu XXV redovne Skupštine Društva, u roku od najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, time su se stekli zakonom i statutom propisani uslovi da se XXV Skupština Društva otkaže zbog nepostojanja kvoruma, koji, prema odredbama Statuta Društva, iznosi najmanje 50 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
  Nadzorni odbor „Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH“ dd Sarajevo, novo sazivanje Skupštine dioničara Društva objaviti će se naknadno u dnevnim novinama nakon što budu ispunjene sve pretpostavke za njeno održavanje. ...link...