OBAVIJEST O SKRAĆENJU CIKLUSA PORAVNANJA SA T+3 NA T+2


Obavještavaju se svi učesnici na tržištu kapitala Federacije BiH da će počevši od 01.01.2016. biti u primjeni novi (skraćeni) T+2 ciklus poravnanja vrijednosnih papira za berzanske transakcije.

Ciklus poravnanja T+2 znači da će se obaveze iz poslova zaključenih na berzi izvršavati u roku od dva radna dana od dana zaključenja posla na berzi umjesto dosadašnja tri radna dana.


Kompletan tekst Odluke možete naći na linku ....

Obavještenje o preuzimanju dioničkog društva DD za osiguranje "VGT" Visoko

29.04.2016

Obavještavamo dioničare ciljnog društva DD za osiguranje"VGT" Visoko, o dostavljenoj ponudi ...

   » više

Saglasnost na Odluku o naknadama za usluge Registra

29.04.2016

“Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 04/3-19-152/16 od 28.03.2016. godine ...

Smanjenje procentualnog učešća

29.04.2016


Vlasnik vrijednosnih papira REŠIDBEGOVIĆ SEAD sa ranijim učešćem u vlasništvu od 20% d ...


company logoISO 9001:2008

 • ISO Certifikat
 • Certifikat za sistem upravljanja kvalitetom

Kontaktirajte nas:


  Uprava:
 • Tel:+387 33 279 150 
 •  Fax:+387 33 279 151

  Vlasnici vrijednosnih papira:
 • Tel:+387 33 279 150

  Emitenti:
 • Tel:+387 33 279 170
 • Tel:+387 33 279 154

  Članovi:
 • Tel:+387 33 279 171

  Podrška korisnicima sistema:
 • Tel:+387 33 279 160

 • Adresa:
 • Maršala Tita 62/II, Sarajevo


Bankovni računi:

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070

 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638

 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo 1540012000176733

 • HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar 3060340001002448

 • BOR BANKA d.d. Sarajevo 1820000000040921

 • IKB d.d. Zenica 1340800000001540

 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902

Devizni računi:

 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
 • S.W.I.F.T. RZBABA2S
 • IBAN: BA391611000001204022
 • AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
 • S.W.I.F.T. UNCRBA22
 • IBAN: BA393383204890712267
 • AccNo: 680008101Da li ste registrirani?

 • sailing boat
Provjerite da li ste već registrirani u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u FBiH !
 • Popunite e-formular i pošaljite:

Anketa