OBAVIJEST O SKRAĆENJU CIKLUSA PORAVNANJA SA T+3 NA T+2


Obavještavaju se svi učesnici na tržištu kapitala Federacije BiH da će počevši od 01.01.2016. biti u primjeni novi (skraćeni) T+2 ciklus poravnanja vrijednosnih papira za berzanske transakcije.

Ciklus poravnanja T+2 znači da će se obaveze iz poslova zaključenih na berzi izvršavati u roku od dva radna dana od dana zaključenja posla na berzi umjesto dosadašnja tri radna dana.


Kompletan tekst Odluke možete naći na linku ....

Upis novih vrijednosnih papirau sistemu registracije Registra

25.05.2016

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva Federalno ...

   » više

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje BIMAL DD BRČKO

23.05.2016

U skladu sa članom 27. Stav 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava( „Službene novine Federacije ...

Registracija obveznica FBIH po osnovu stare devizne štednje-osma emisija

19.05.2016

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva Federalno ...


company logoISO 9001:2008

 • ISO Certifikat
 • Certifikat za sistem upravljanja kvalitetom

Kontaktirajte nas:


  Uprava:
 • Tel:+387 33 279 150 
 •  Fax:+387 33 279 151

  Vlasnici vrijednosnih papira:
 • Tel:+387 33 279 150

  Emitenti:
 • Tel:+387 33 279 170
 • Tel:+387 33 279 154

  Članovi:
 • Tel:+387 33 279 171

  Podrška korisnicima sistema:
 • Tel:+387 33 279 160

 • Adresa:
 • Maršala Tita 62/II, Sarajevo


Bankovni računi:

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070

 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638

 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo 1540012000176733

 • HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar 3060340001002448

 • BOR BANKA d.d. Sarajevo 1820000000040921

 • IKB d.d. Zenica 1340800000001540

 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902

Devizni računi:

 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
 • S.W.I.F.T. RZBABA2S
 • IBAN: BA391611000001204022
 • AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
 • S.W.I.F.T. UNCRBA22
 • IBAN: BA393383204890712267
 • AccNo: 680008101Da li ste registrirani?

 • sailing boat
Provjerite da li ste već registrirani u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u FBiH !
 • Popunite e-formular i pošaljite:

Anketa