VAŽNO! OBAVJEŠTENJE manjinskim dioničarima

Obavještavamo manjinske dioničare koji nisu isplaćeni u postupku istiskivanja, da spiskove sa imenima vlasnika kod pojedinih emitenata, mogu pronaći na sljedećim linkovima:

Kako bi vam mogli doznačili novčana sredstva koja vam pripadaju po osnovu prijenosa dionica manjinskih dioničara potrebno je da dostavite:
 • Fotokopiju identifikacionog dokumenta (CIPS lična karta ili pasoš)
 • Potvrdu ovjerenu od banke iz BiH o bankovnom računu vlasnika

Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:
Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Maršala Tita 62/II,71000 Sarajevo

Za eventualne nejasnoće i pitanja možete nas kontaktirati putem telefona broj: 033/279-152 i 279-154 ili elektronskom poštom na adresu: info@rvp.ba.

Upis novih vrijednosnih papirau sistemu registracije Registra

05.12.2018

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva Federalno ...

   » više

Promjena naziva i adrese emitenta

03.12.2018

Dana 03.12.2018. godine izvršena je promjena naziva i adrese emitenta FDS d.d. Sarajevo. ( ...

Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra

29.11.2018

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 29.11.2018.godine, izvršio: ...


company logoISO 9001:2015

 • ISO Certifikat
 • Certifikat za sistem upravljanja kvalitetom

Kontaktirajte nas:


  Uprava:
 • Tel:+387 33 279 150 
 •  Fax:+387 33 279 151

  Vlasnici vrijednosnih papira:
 • Tel:+387 33 279 150

  Emitenti:
 • Tel:+387 33 279 170
 • Tel:+387 33 279 154

  Članovi:
 • Tel:+387 33 279 171

  Podrška korisnicima sistema:
 • Tel:+387 33 279 160

 • Adresa:
 • Maršala Tita 62/II, Sarajevo


Bankovni računi:

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070

 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638

 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo 1540012000176733

 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448

 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680

 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540

 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902

Devizni računi:

 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
 • S.W.I.F.T. RZBABA2S
 • IBAN: BA391611000001204022
 • AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
 • S.W.I.F.T. UNCRBA22
 • IBAN: BA393383204890712267
 • AccNo: 680008101
 • Nova web stranica
 • Pogledajte novu web stranicu!

   Prijedloge i komentare možete poslati na :

  Da li ste registrirani?

  • sailing boat
  Provjerite da li ste već registrirani u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u FBiH !
  • Popunite e-formular i pošaljite:

  Anketa