VAŽNO! OBAVJEŠTENJE manjinskim dioničarima


Obavještavamo manjinske dioničare koji nisu isplaćeni u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara, da spiskove sa imenima vlasnika kod pojedinih emitenata, mogu pronaći na sljedećim linkovima:

Kako bi vam mogli doznačili novčana sredstva koja vam pripadaju po osnovu prijenosa dionica manjinskih dioničara potrebno je da dostavite: Fotokopiju identifikacionog dokumenta (CIPS lična karta ili pasoš) Potvrdu ovjerenu od banke iz BiH o bankovnom računu vlasnika Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Maršala Tita 62/II,71000 Sarajevo Za eventualne nejasnoće i pitanja možete nas kontaktirati putem telefona broj: 033/279-152 i 279-154 ili elektronskom poštom na adresu: info@rvp.ba.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
AAISR AL-AMIN INTERNATIONAL DD SARAJEVO Emitent | Top deset | Značajni%
ABSBRK2 Sparkasse Bank dd BiH Emitent | Top deset | Značajni%
ABSSR AQUA BOSNA DD SARAJEVO Emitent | Top deset | Značajni%
AGRKR AGROKRAJINA DD BIHAĆ Emitent | Top deset | Značajni%
AGRLR AGRAM d.d. Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 1 od 124

Novosti

25.4.2019

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 25.4.2019.godine, izvršio:
 • upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • Oznake TRMNRK2, ISIN broja: BATRMNRK2009, emitenta TUZLA-REMONT DD TUZLA, količine 583.535, nominalne vrijednosti jedne dionice 5,60 KM.

  25.4.2019

  Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), člana 49. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo i člana 2. Pravilnika o radu Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, direktorica Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, uz saglasnost zamjenika direktora, raspisuje : JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 7 (sedam) mjeseci

  Detalji

  19.4.2019

  U skladu sa članom 27. Stav 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/15) ciljno društvo SANITEKS d.d. Velika Kladuša, , obavještava dioničare društva o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva od strane pravnog lica Athabasca Investment d.o.o.

  Obavještenje

  19.4.2019

  Dana 19.04.2019. godine izvršena je promjena adrese emitenta OBN D.D. Sarajevo. Nova adresa je: Igmanska bb (KRUG UNIS PRETIS), 71320 Vogošća

  19.4.2019

  Završena ponuda za preuzimanje PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla

  Oznaka emitenta PREH, ponudilac RK Invest d.o.o. Tuzla, oznaka vrijednosnog papira PREHRK5, iznos ponuđene cijene (u KM) 7,5 ukupan broj deponovanih vrijednosnih papira količine 136.646. Datum završetka ponude za preuzimanje 08.04.2019.