POZIV EMITENTIMA I VLASNICIMA DIONICA – OBVEZNICA

Pozivaju se emitenti, registrovani u Registru vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, d.d. Sarajevo, koji u listi vlasnika dionica ili obveznica imaju vlasnike dionica ili obveznica, državljane Bosne i Hercegovine, sa privremenim JMBG i/ili adresom emitenta ili „RVP“ adresom, a u svrhu ostvarivanja prava vlasnika dionica ili obveznica iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za ažuriranje ličnih podataka vlasnika dionica ili obveznica (JMBG i adresa prebivališta).

Pozivaju se državljani Bosne i Hercegovine koji su vlasnici dionica ili obveznica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nisu nikada dobili Potvrdu o stanju na računu vrijednosnog papira iz Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, d.d. Sarajevo, a u svrhu ostvarivanja svojih prava iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za ažuriranje ličnih podataka (JMBG, ime i prezime i adresa prebivališta). Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili u prostorijama Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo. Pregled „Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za promjenu podataka o vlasniku vrijednosnih papira“ nalazi se na web stranici » rvp.ba/Dokumenti . Za sve dodatne informacije se možete obratiti na telefon: 033/279-150, 033/279-152 i 033/279-154 ili email:info@rvp.ba. Spisak društava – emitenata koji u listi vlasnika dionica ili obveznica imaju vlasnike dionica ili obveznica sa privremenim JMBG i/ili adresom emitenta ili „RVP“ adresom možete preuzeti na linku: »Lista emitenata/vlasnici bez adrese

Brisanje vrijednosnih papira iz sistema registracije Registra

01.09.2015

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 01.09.2015. godine, izvršio: ...

   » više

Smanjenje procentualnog učešća

01.09.2015


Vlasnik vrijednosnih papira ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo sa ranijim učešćem u vlasništv ...

Obustava prometa obveznica

27.08.2015

Obavještavamo vas da je na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, Registar vrijednosnih ...


company logoISO 9001:2008

 • ISO Certifikat
 • Certifikat za sistem upravljanja kvalitetom

Kontaktirajte nas:


  Uprava:
 • Tel:+387 33 279 150 
 •  Fax:+387 33 279 151

  Vlasnici vrijednosnih papira:
 • Tel:+387 33 279 150

  Emitenti:
 • Tel:+387 33 279 170
 • Tel:+387 33 279 154

  Članovi:
 • Tel:+387 33 279 171

  Podrška korisnicima sistema:
 • Tel:+387 33 279 160

 • Adresa:
 • Maršala Tita 62/II, Sarajevo


Bankovni računi:

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070

 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638

 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo 1540012000176733

 • HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar 3060340001002448

 • BOR BANKA d.d. Sarajevo 1820000000040921

 • IKB d.d. Zenica 1340800000001540

Devizni računi:

 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
 • S.W.I.F.T. RZBABA2S
 • IBAN: BA391610600000619714
 • AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
 • S.W.I.F.T. UNCRBA22
 • IBAN: BA393383202250725638
 • AccNo: 48-32-907122Da li ste registrirani?

 • sailing boat
Provjerite da li ste već registrirani u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u FBiH !
 • Popunite e-formular i pošaljite:

Anketa