POZIV EMITENTIMA I VLASNICIMA DIONICA – OBVEZNICA

Pozivaju se emitenti, registrovani u Registru vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, d.d. Sarajevo, koji u listi vlasnika dionica ili obveznica imaju vlasnike dionica ili obveznica, državljane Bosne i Hercegovine, sa privremenim JMBG i/ili adresom emitenta ili „RVP“ adresom, a u svrhu ostvarivanja prava vlasnika dionica ili obveznica iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za ažuriranje ličnih podataka vlasnika dionica ili obveznica (JMBG i adresa prebivališta).

Pozivaju se državljani Bosne i Hercegovine koji su vlasnici dionica ili obveznica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nisu nikada dobili Potvrdu o stanju na računu vrijednosnog papira iz Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, d.d. Sarajevo, a u svrhu ostvarivanja svojih prava iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za ažuriranje ličnih podataka (JMBG, ime i prezime i adresa prebivališta). Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili u prostorijama Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo. Pregled „Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za promjenu podataka o vlasniku vrijednosnih papira“ nalazi se na web stranici » rvp.ba/Dokumenti . Za sve dodatne informacije se možete obratiti na telefon: 033/279-150, 033/279-152 i 033/279-154 ili email:info@rvp.ba. Spisak društava – emitenata koji u listi vlasnika dionica ili obveznica imaju vlasnike dionica ili obveznica sa privremenim JMBG i/ili adresom emitenta ili „RVP“ adresom možete preuzeti na linku: »Lista emitenata/vlasnici bez adrese

Obustava prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra

25.05.2015

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 25.05.2015, izvršio:

 • u ...

     » više
 • Smanjenje procentualnog učešća

  25.05.2015


  Vlasnik vrijednosnih papira GP "PUT" d.d. Sarajevo sa ranijim učešćem u vlasništvu prek ...

  Obavijest o registraciji emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine u sistemu registracije

  20.05.2015

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 20.05.2015. godine, na osnov ...


  company logoISO 9001:2008

  • ISO Certifikat
  • Certifikat za sistem upravljanja kvalitetom

  Kontaktirajte nas:


   Uprava:
  • Tel:+387 33 279 150 
  •  Fax:+387 33 279 151

   Vlasnici vrijednosnih papira:
  • Tel:+387 33 279 150

   Emitenti:
  • Tel:+387 33 279 170
  • Tel:+387 33 279 154

   Članovi:
  • Tel:+387 33 279 171

   Podrška korisnicima sistema:
  • Tel:+387 33 279 160

  • Adresa:
  • Maršala Tita 62/II, Sarajevo


  Bankovni računi:

  • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070

  • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638

  • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo 1540012000176733

  • HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar 3060340001002448

  • BOR BANKA d.d. Sarajevo 1820000000040921

  • IKB d.d. Zenica 1340800000001540

  Devizni računi:

  • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  • S.W.I.F.T. RZBABA2S
  • IBAN: BA391610600000619714
  • AccNo: 505012000-23474

  • UniCredit bank d.d. Mostar
  • S.W.I.F.T. UNCRBA22
  • IBAN: BA393383202250725638
  • AccNo: 48-32-907122  Da li ste registrirani?

  • sailing boat
  Provjerite da li ste već registrirani u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u FBiH !
  • Popunite e-formular i pošaljite:

  Anketa