Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ARAS AIRABA d.d. Sarajevo - u stečaju Zmaja od Bosne 7-7a, 71000, Sarajevo 13

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ARAS ABA Net, LLC 52.1853 52.1853 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ARAS Brada Travel, LLC 19.7165 19.7165 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ARAS ČAUŠEVIĆ MIRSAD 10.7834 10.7834 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ARAS NEZIROVIĆ ĐENAN 4.5249 4.5249 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ARAS CAH Services, Inc. 3.7116 3.7116 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ARAS American Balkan Air, LLC 3.2066 3.2066 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ARAS AJANOVIĆ MUSTAFA 2.1787 2.1787 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ARAS ČAUŠEVIĆ HARIS 1.7120 1.7120 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ARAS SPAHIĆ IZET 0.6770 0.6770 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ARAS SPAHIĆ NADŽIB 0.6770 0.6770 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%