Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
BAZA HANDŽAR SABAHUDIN preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset