Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
IITS INIT d.d. Sarajevo Rajlovačka bb, 71000, Sarajevo 3

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
IITS BINGO d.o.o. Tuzla 84.3905 84.3905 VLASNIČKI Print
IITS UEVAK ABDURRAHMAN 14.9002 14.9002 VLASNIČKI Print
IITS RAKO MIRJANA 0.7093 0.7093 VLASNIČKI Print