Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
MLHR MLIN I PEKARA d.d. Ljubače - Tuzla Ljubače bb, 75214, LJUBAČE 2

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
MLHR AS HOLDING d.o.o. 80.6379 80.6379 VLASNIČKI Print
MLHR AS d.o.o. Jelah-Tešanj 19.3621 19.3621 VLASNIČKI Print