Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
DCGD GRAPS DOO GRADAČAC od 50% do 66.67% VLASNIČKI
DCGD ŠIMIĆ TOMO od 25% do 30% VLASNIČKI
DCGD ŠIMIĆ LIDIJA od 5% do 10% VLASNIČKI
Nazad