Public companies

Company name:

Issuer code Issuer name Issuer address Total no. of holders Share capital
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % HDMC BANJA KISELJAK d.d. Kiseljak Josipa Bana Jelačića bb, 71250, KISELJAK 42 4683061.50
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BHMG BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI I DRINSKE BRIGADE 3, 73205, VITKOVIĆI 96 47356000.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BBIS BBI d.d. Sarajevo Trg djece Sarajeva bb, 71000, Sarajevo 3 110059298.10
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BHTS BH Telecom d.d. Sarajevo Franca Lehara 7, 71000, Sarajevo 7780 634573580.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BIPV BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ VINIČKA BB, 77000, BIHAĆ 161 25453700.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BITM Bitumenka d.d. Sarajevo Aleja Bosne Srebrene 2, 71000, Sarajevo 107 7149770.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BALT BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 46 10349500.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BTAD BNT TAD DD NOVI TRAVNIK MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 218 7122950.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BNTK BNT-KOVAČNICA DD NOVI TRAVNIK MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 90 20760800.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BNTM BNT-TMiH d.d. Novi Travnik Mehmeda Spahe 1, 72290, NOVI TRAVNIK 61 53341860.00
Page 2 / 21