Public companies

Company name:

Issuer code Issuer name Issuer address Total no. of holders Share capital
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % GWOS GRAWE OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg solidarnosti 2, 71000, Sarajevo 1 8020000.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % HELS HELIOS d.d. Banovići - u stečaju Radnička bb, 75290, BANOVIĆI 66 4204033.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % HRBM HERCEGOVAČKA BANKA d.d. MOSTAR U LIKVIDACIJI Biskupa Čule bb, 88000, MOSTAR 25 20206000.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % HROS HERCEGOVINA OSIGURANJE d.d. Mostar - u likvidaciji Fra Didaka Buntića 144, 88000, MOSTAR 7 9500000.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % HRCA Hercegovina-auto d.d. Mostar Bišće polje bb, 88000, MOSTAR 382 8239437.50
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % HDGS HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO - u stečaju HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA 19, 71000, Sarajevo 2334 70734262.50
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % HTTZ HOTEL "TUZLA" D.D. TUZLA ZAVNOBiH 13, 75000, TUZLA 168 26939289.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % HTIL HOTELI ILIDŽA D.D. HRASNIČKA CESTA 14, 71210, ILIDŽA 65 33501730.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % HKLN HTP KALIN DD BUGOJNO BOSANSKA 2, 70230, BUGOJNO 124 5663112.50
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % HTAD HUT "ADUNA" d.d. Bihać 5. Korpusa 3, 77000, BIHAĆ 222 17388900.00
Page 7 / 22