Obavještenje o isplati dodatne dividende BH Telecom d.d. Sarajevo


Obavještavaju se dioničari emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo da će Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, na osnovu ugovora potpisanog sa emitentom, vršiti obračun i isplatu dodatne dividende iz neraspoređene dobiti za 2018., 2019., i 2020. godinu i fonda rezervi, dioničarima emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo. Obavijest BH Telecom-a o isplati dodatne dividende možete pronaći na sljedećem linku:
link
Dioničarima koji imaju pravo na dodatnu dividendu, ista će biti isplaćena na račun na koji je izvršena isplata dividende u 2021.godini, u roku kojeg je odredila Skupština dioničara BH Telecom-a.
Pozivamo dioničare BH Telecom-a kojima nije izvršena isplata dividende u 2021.godini, dioničare koji su dionice BH Telecom-a stekli nakon 30.06.2021.godine, kao i one dioničare koji imaju promjenu podataka u odnosu na prethodnu isplatu (ime i prezime, adresa, broj transakcijskog računa) da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Obavještenje vlasnicima obveznica po osnovu stare devizne štednje i obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine


Mole se vlasnici obveznica po osnovu stare devizne štednje i vlasnici obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo finansija/financija, koji nemaju ažurirane matične podatke i/ili nisu dostavili bankovni račun u svrhu isplate dospjele glavnice i kamate da se obrate Registru vrijednosnih papira u FBiH za instrukciju o ažuriranju podataka u svrhu isplate novčanih sredstava.


Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
ZGPSR GP "ŽGP" d.d. Sarajevo Emitent | Top deset | Značajni%
ZGPZRK2 ŽGP ZENICA d.d. Zenica Emitent | Top deset | Značajni%
ZIMZR ZIM D.D. ZENICA Emitent | Top deset | Značajni%
ZLTSR ZLATAR DD SARAJEVO - u stečaju Emitent | Top deset | Značajni%
ZMJVRK2 ZMAJEVAC DD ZENICA - u stečaju Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 117 od 120

Novosti

13.5.2022

XXVIII vanredna Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo saziva se za 31.05.2022.godine (Utorak) sa početkom u 15:00 sati.

Skupština će se održati u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/II u Sali Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH. link...

13.5.2022


Vlasnik vrijednosnih papira Xella BH d.o.o. Tuzla sa ranijim učešćem u vlasništvu preko 66.67% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta SIPOREX d.d. Tuzla, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.

12.5.2022

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 12.05.2022, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake SPRXRK1 , ISIN broja: BASPRXRK1007, emitenta SIPOREX D.D. TUZLA , količine 131754, nominalne vrijednosti jedne dionice 98,45 KM.

  11.5.2022

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 11.5.2022, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake SPRXRK1 , ISIN broja: BASPRXRK1007, emitenta SIPOREX D.D. TUZLA , količine 131754, nominalne vrijednosti jedne dionice 98,45 KM.

  10.5.2022

  Obavještavamo dioničare ciljnog društva MLIN I PEKARA d.d. Ljubače - Tuzla, da je pokrenut posupak prijenosa dionica manjinskih dioničara. Za svaku dionicu koja će biti prenesena u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara ponuditelj AS HOLDING d.o.o., je uplatio iznos od 1,12KM. Sredstva za isplatu naknade ponuditelj je uplatio na račun Registra vrijednosnih papira u FBiH za posebnu namjenu.