Usluge za pravna lica

 • Zahtjev se podnosi na memorandumu društva
 • Uz zahtjev za izdavanje potvrde o stanju na računu prilaže se dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje potvrde o stanju na računu
 • Naknada za izdavanje potvrde o stanju na računu je 12,70 KM (10,00 KM obrada zahtjeva plus stvarni troškovi dostave potvrde preporučenom pošiljkom unutar Bosne i Hercegovine u iznosu 2,70 KM).
 • Naknada za izdavanje potvrde o stanju na računu za inozemstvo je 17,50 KM (10,00 KM obrada zahtjeva plus stvarni troškovi dostave potvrde preporučenom pošiljkom za inozemstvo u iznosu 7,50 KM).
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
  S.W.I.F.T. UNCRBA22
  IBAN: BA393383204890712267
  AccNo: 680008101


  Ukoliko se naknada uplaćuje iz inostranstva, uplaćuje se iznos od 9,00 EUR (5,20 EUR obrada zahtjeva, 3,80 EUR stvarni troškovi dostave potvrde preporučenom pošiljkom u inostranstvo). Prilikom uplate navesti klauzulu „OUR“, kako bi Registar primio puni iznos naknade za uslugu.


Ako tražite dostavu potvrde o stanju na računu na dopisnu adresu, potrebno je uz gore navedenu dokumentaciju dostaviti još:
 • izjava za dopisnu adresu, potpisanu od strane ovlaštene osobe za zastupanje društva i ovjerenu od strane nadležnog organa,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju dopisne adrese u Registru u iznosu od 5,00 KM
Napomena:
Ukoliko je vlasnik v.p. domaće pravno lice, registrovano u sistemu registracije kao emitent v.p. za izdavanje potvrde o stanju na računu podnosi samo pisani zahtjev, a usluga se po izvršenju fakturira.

Promjena za domaće pravne osobe:


 • Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev dostavlja se u originalu ili fotokopiji, koja je ovjerena kod nadležnog organa.
 • U slučaju da zahtjev ne podnosi osoba ovlaštena za zastupanje pravnog lica, ne traži se posebno ovlaštenje za podnošenje zahtjeva, već je dovoljan zahtjev potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje sa pečatom društva.
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
  S.W.I.F.T. UNCRBA22
  IBAN: BA393383204890712267
  AccNo: 680008101


 • Registracija o izvršenoj promjeni podatka čija se promjena traži. Izuzetak: ukoliko se zahtjev odnosi samo na promjenu adrese sjedišta, dostavlja seovjerena kopijaprijave za upis promjene podatka u registru društava
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra
  Uz zahtjev za promjenu MB vlasnika dostavlja se:
 • Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta u registar poslovnih subjekata za domaća pravna lica
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 8,00 KM na račun Registra


Promjena za strane pravne osobe:


  Uz zahtjev za promjenu naziva vlasnika i/ili adrese sjedišta vlasnika dostavlja se:
 • Izvod dokumenta o osnivanju iz registra u koji je strano pravno lice upisano kod nadležne institucije zemlje u kojoj ima registrovano sjedište, (original ili fotokopija, ovjerena i potpisana od strane notara ili druge ovlaštene institucije iz sjedišta registracije pravnog lica),
 • Prevod registracije stranog pravnog lica sa jezika domicilne zemljena jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, koji mora biti ovjeren ili potpisan od strane ovlaštenih prevodilaca ili drugih ovlaštenihinstitucija u Bosni i Hercegovini
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
  S.W.I.F.T. UNCRBA22
  IBAN: BA393383204890712267
  AccNo: 680008101


Napomena: Vidi poglavlja Ovjeravanje potpisa i prepisa dokumenata


  Uz zahtjev za promjenu MB vlasnika dostavlja se:
 • ista dokumentacija kao uz „zahtjev za promjenunaziva vlasnika i/ili adrese sjedišta vlasnika“,
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 8,00 KM na račun Registra
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
  S.W.I.F.T. UNCRBA22
  IBAN: BA393383204890712267
  AccNo: 680008101


Napomena: Vidi poglavlja Ovjeravanje potpisa i prepisa dokumenata