Obavještenje o isplati dodatne dividende BH Telecom d.d. Sarajevo


Obavještavaju se dioničari emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo da će Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, na osnovu ugovora potpisanog sa emitentom, vršiti obračun i isplatu dodatne dividende iz neraspoređene dobiti za 2018., 2019., i 2020. godinu i fonda rezervi, dioničarima emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo. Obavijest BH Telecom-a o isplati dodatne dividende možete pronaći na sljedećem linku:
link
Dioničarima koji imaju pravo na dodatnu dividendu, ista će biti isplaćena na račun na koji je izvršena isplata dividende u 2021.godini, u roku kojeg je odredila Skupština dioničara BH Telecom-a.
Pozivamo dioničare BH Telecom-a kojima nije izvršena isplata dividende u 2021.godini, dioničare koji su dionice BH Telecom-a stekli nakon 30.06.2021.godine, kao i one dioničare koji imaju promjenu podataka u odnosu na prethodnu isplatu (ime i prezime, adresa, broj transakcijskog računa) da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Isplata dividende – emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo


Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, preuzeo obaveze isplate dividende u novcu dioničarima emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo, za prethodne godine (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Ukoliko niste dobili uplatu za dividende iz prethodnih godina, potrebno je da Registru dostavite potrebnu dokumentaciju neophodnu za isplatu dividende. Više detalja možete vidjeti na

linku

Registar će isplatu dividende izvršiti nakon zaprimanja ispravnih podataka neophodnih za isplatu.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti telefonom ili emailom:

 • info@rvp.ba
 • 033 279 152
 • 033 279 154
 • 033 279 150

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
ASRVRK5 Z.D.D. "AUTOSERVIS" Donji Vakuf Emitent | Top deset | Značajni%
ASTSR ASTRO d.d. Sarajevo - u stečaju Emitent | Top deset | Značajni%
ATPMR ATP AUTOPREVOZ MAGLAJ D.D. u likvidaciji Emitent | Top deset | Značajni%
ATRER AUTO-REMONT D.D. BIHAĆ Emitent | Top deset | Značajni%
ATSIR ASI d.d. Ilijaš - u stečaju Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 5 od 120

Novosti

3.12.2021

Vlasnik vrijednosnih papira GADŽIĆ DRAGAN sa ranijim učešćem u vlasništvu od 10% do 20% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta SOKO HELIKOPTERI DD MOSTAR, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.

1.12.2021

Odlukom Uprave Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo broj: 04-1-11226/21 od 30.11.2021. godine „Vakufska banka“ d.d. Sarajevo isključuje se iz članstva sistema obračuna i poravnanja i članstva sistema uvida u stanje na računu sa danom 01.12.2021. godine na lični zahtjev radi pripajanja emitenta Vakufska banka d.d. Sarajevo emitentu ASA Banka d.d. Sarajevo.
Odluka

11.11.2021

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 11.11.2021.godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • Oznake FBIHT73,ISIN broja: BAFBIHT73003, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 5000, nominalne vrijednosti 10000 KM.

  8.11.2021

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 08.11.2021., izvršio:
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake TRZBF1,ISIN broja:BATRZBF10008, emitenta ZiraatBank BH d.d, količine 4000, nominalne vrijednosti 10000 KM.

  5.11.2021

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 05.11.2021., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake IGKCRK3, ISIN broja: BAIGKCRK3008, emitenta IGMAN DD KONJIC količine 578906, nominalne vrijednosti 138KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake IGKCRK3,ISIN broja:BAIGKCRK3008, emitenta IGMAN DD KONJIC količine 578906, nominalne vrijednosti 158KM.