Pravo prodaje/prijenosa dionica manjinskih dioničara

Naziv dokumenta

Datum

Kod emitenta

Ime emitenta

Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara ZIKO d.d. Zavidovići 13.06.2018 ZIKO ZIKO d.d. Zavidovići
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara TUZLA-REMONT d.d. Tuzla 30.05.2018 TRMN TUZLA-REMONT d.d. Tuzla
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara MilkoS d.d. Sarajevo 21.05.2018 MLKS MilkoS d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR 06.04.2018 SZRM SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara SIPOREX d.d. Tuzla 28.03.2018 SPRX SIPOREX d.d. Tuzla
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara STEP DD SARAJEVO 14.12.2017 STEP STEP D.D. SARAJEVO
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara LEDA d.d. ŠIROKI BRIJEG 05.12.2017 OTSB LEDA d.d. ŠIROKI BRIJEG
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara OPRESA d.d. Sarajevo 09.10.2017 OPRS OPRESA d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara INTERŠPED DD SARAJEVO 25.09.2017 ISPSR INTERŠPED DD SARAJEVO
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA 25.09.2017 UPIB INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA
Stranica 2 od 4