Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
AGRL AGRAM d.d. IV. brigade HVO Stjepana Radića 7, 88320, LJUBUŠKI 7

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AGRL EUROHERC osiguranje d.d. 40.7315 40.7315 VLASNIČKI Print
AGRL ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb 39.5198 39.5198 VLASNIČKI Print
AGRL ADRIATIC OSIGURANJE d.d. 9.1741 9.1741 VLASNIČKI Print
AGRL EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 8.5900 8.5900 VLASNIČKI Print
AGRL AGRAM LIFE osiguranje d.d. 0.8852 0.8852 VLASNIČKI Print
AGRL AGRAMINVEST d.o.o. 0.7145 0.7145 VLASNIČKI Print
AGRL EURO DAUS d.d. Split 0.3849 0.3849 VLASNIČKI Print