Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
AMOS AMOS DD TUZLA - u stečaju KOJŠINO 27, 75000, TUZLA 103

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AMOS ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 17.3582 17.3582 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMOS HAJRIĆ MIRSADA 14.3994 14.3994 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMOS KOVČALIJA FRANJO 14.1921 14.1921 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMOS ĐAPO ENVER 13.6772 13.6772 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMOS ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 9.9428 9.9428 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMOS NAZIBEGOVIĆ ESAD 1.6950 1.6950 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMOS MEŠANOVIĆ MEHMEDALIJA 1.3473 1.3473 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMOS KARIĆ MIRALEM 0.9629 0.9629 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMOS KRSTANOVIĆ IVICA 0.8392 0.8392 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMOS STJEPANOVIĆ PEJO 0.8124 0.8124 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%