Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BIPV BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ VINIČKA BB, 77000, BIHAĆ 162

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BIPV IBRAHIMPAŠIĆ ADEM 48.9475 48.9475 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 10.7650 10.7650 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 10.1514 10.1514 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 7.6951 7.6951 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 3.0762 3.0762 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 2.3073 2.3073 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV IBRAHIMPAŠIĆ EDIN 2.1354 2.1354 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV IBRAHIMPAŠIĆ EMIN 2.0010 2.0010 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 1.7954 1.7954 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV BIHAĆKA TRGOVINA DOO BIHAĆ 1.0501 1.0501 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%