Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BMCD BAMCARD d.d. Sarajevo Trg heroja 10/II, 71000, Sarajevo 11

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BMCD Qenta Technologies Group S.ar.l. 69.4542 69.4542 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD ZiraatBank d.d. 20.0312 20.0312 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD ASA Banka d.d. Sarajevo 9.6113 9.6113 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD MIC REL, INC. 0.2710 0.2710 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD UNIS UNIDATA D.D.SARAJEVO 0.1716 0.1716 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD PBS d.d. Sarajevo 0.1061 0.1061 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD Postbank BH d.d. Sarajevo - u stečaju 0.1061 0.1061 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD UB d.d. Bihać - u stečaju 0.1061 0.1061 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD BTC, INC. 0.0768 0.0768 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD MOSTARSKA GOSPODARSKA BANKA D.D. MOSTAR 0.0519 0.0519 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%