Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BORB PBS d.d. Sarajevo Obala Kulina Bana 18, 71000, Sarajevo 141

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BORB PRŠEŠ HAMID 13.2783 13.2783 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB POBJEDA - RUDET d.d. Goražde 12.6839 12.6839 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB OKOVIĆ HALIL 10.9799 10.9799 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB ASA FINANCE d.d. Sarajevo 10.9295 10.9295 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB DELJO ZIJAD 8.4614 8.4614 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB OKAC d.o.o. Goražde 6.8606 6.8606 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB ĐOZO HASAN 6.3392 6.3392 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB PRŠEŠ ENVER 5.1073 5.1073 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB GORAŽDEPUTEVI d.d. Goražde 4.3445 4.3445 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB RAŠČIĆ RIJAD 3.1820 3.1820 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%