Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BRIS MHTTP "Bristol" d.d. Sarajevo Fra Filipa Lastrića 4, 71000, Sarajevo 161

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BRIS AL-SHIDDI TRADING CO. LTD. 99.7127 99.7127 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRIS BOROVČANIN RADOJKA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRIS BUKVIĆ LJUBICA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRIS BULJUBAŠIĆ MUJESIRA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRIS BUNGUR HUSEIN 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRIS ĆOSO RASEMA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRIS ĆUSTOVIĆ DŽEHVA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRIS DAMJANAC MILKA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRIS DAMJANAC MILORAD 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRIS DEDOVIĆ ŠEFIKA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%