Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BSBR BS BROKER D.D. SARAJEVO GRBAVIČKA 7B, 71000, Sarajevo 3

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BSBR WRIGG GIL D.O.O. Sarajevo 50.0000 50.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSBR KRŽIŠNIK DEMETRIJ 25.0000 25.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSBR PEPIĆ MIRZA 25.0000 25.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%