Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BSGV BOSNAGRAF DD VISOKO - u stečaju SARAJEVSKA BB, 71300, VISOKO 132

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BSGV OPĆINA VISOKO 51.0027 51.0027 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSGV DŽAFIĆ SUVAD 3.5205 3.5205 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSGV HADŽIMEJLIĆ SELMA 3.5205 3.5205 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSGV HANDŽIĆ SULEJMAN 3.5205 3.5205 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSGV JAMAKOVIĆ MITHAD 3.5205 3.5205 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSGV UZUNALIĆ MUSTAFA 3.5205 3.5205 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSGV IMAMOVIĆ MUGDIM 2.1168 2.1168 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSGV SOKOLOVIĆ FERID 1.3369 1.3369 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSGV PENJIĆ HASAN 0.7576 0.7576 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSGV JUSIĆ MIDHAT 0.6127 0.6127 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%