Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UNKL UNIKLIMA d.d. Sarajevo - u likvidaciji PUT FAMOSA 38, 71210, ILIDŽA 236

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UNKL LINDAB IMP KLIMA d.o.o. 95.1204 95.1204 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNKL AVDIĆ SABIT 0.8422 0.8422 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNKL Suton Petar 0.2135 0.2135 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNKL BACKOVIĆ ZAIM 0.1753 0.1753 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNKL GABELA FARUK 0.1426 0.1426 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNKL AVDAGIĆ NEDIM 0.1099 0.1099 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNKL ČENGIĆ ZLATKO 0.1099 0.1099 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNKL ČORBO MUHAMED 0.0818 0.0818 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNKL MUHAREMOVIĆ ALIJA 0.0818 0.0818 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNKL ČELIK ŠAĆKO 0.0472 0.0472 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%