Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ZRKS ZRAK d.d. Sarajevo Adema Buće 102, 71000, Sarajevo 364

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ZRKS FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 51.0002 51.0002 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZRKS ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 21.1443 21.1443 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZRKS ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 16.2671 16.2671 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZRKS MAHIĆ NARCIS 0.6479 0.6479 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZRKS SIMANDER JULIUS 0.5658 0.5658 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZRKS SALIHBEGOVIĆ ALMIR 0.5576 0.5576 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZRKS SARAJLIĆ AMAR 0.2775 0.2775 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZRKS ZORNIĆ SENAD 0.2399 0.2399 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZRKS TEROVIĆ JASMIN 0.2196 0.2196 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZRKS KRIVIĆ MUSTAFA 0.2166 0.2166 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%