Vrijednosni papir

Oznaka papira

Status

Podaci o vrijednosnom papiru

Podaci o dužničkim vp

ZGPZRK2 U trgovanju
ISIN kod: BAZGPZRK2007
Cfi kod:ESVUFR
Klasa papira:REDOVNE DIONICE
Nominalna vrijednost:24.70
Količina papira:17682
Datum emisije:15.12.2009
Status:U trgovanju
Datum zadnje promjene na vp:16.04.2010
Datum dospijeća:
Datum prve isplate:
Datum zadnje isplate:
Kamatna stopa:
Emitent | Top deset | Značajni% Print