Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
ZIMZ AS HOLDING d.o.o. od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
ZIMZ ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo od 10% do 20% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
ZIMZ DŽANANOVIĆ TRANSPORT DOO ZENICA od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
ZIMZ DŽANANOVIĆ SALKO od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset