Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ALSB ALTRA d.d. ŠIROKI BRIJEG Fra Didaka Buntića 77, 88220, ŠIROKI BRIJEG 8

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Registri informacija
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ALSB TRC TEHNIČKO REMONTNI CENTAR D.O.O. 89.0189 89.0189 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB CENTRAL FAKTOR d.o.o. 4.5922 4.5922 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB DOTER d.o.o. 4.5113 4.5113 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB STANKOVIĆ VLADISLAV 0.6385 0.6385 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB ČULJAK BLAGO 0.3898 0.3898 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB MUSA JOZO 0.3682 0.3682 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB ZADRO VINKO 0.2729 0.2729 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB GRGURIĆ PAVO 0.2083 0.2083 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%