Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ALUM Aluminij d.d. Mostar Baćevići bb, 88000, MOSTAR 2271

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Registri informacija
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ALUM FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 43.9998 43.9998 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 12.0004 12.0004 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM JAHIĆ MEHMED 2.2298 2.2298 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM OIF LILIUM GLOBAL 0.3377 0.3377 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM BATINIĆ BERISLAV 0.2420 0.2420 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM BRAJKOVIĆ MIJO-KRUNO 0.1115 0.1115 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM ANIĆ SAMIR 0.0873 0.0873 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM BOŽIĆ VLADIMIR 0.0842 0.0842 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM BRADVICA IVO 0.0821 0.0821 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM ĆAVAR VELIMIR 0.0658 0.0658 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%