Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
AMFV AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stečaju RUDARSKA BB, 71330, VAREŠ 23

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Registri informacija
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AMFV ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 25.0000 25.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 24.4487 24.4487 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV VRAŽALIĆ BAKIR 8.8563 8.8563 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV UGARAK DŽEMIL 6.3837 6.3837 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV OPERTA BEHRUDIN 6.1723 6.1723 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV C & T & E, LLC 4.7987 4.7987 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV OPERTA FIKRET 4.6830 4.6830 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV MULIĆ MIRSAD 4.5185 4.5185 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV OPERTA HARIS 3.9275 3.9275 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV UGARAK-PRODUKT d.o.o. Visoko 3.7955 3.7955 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%