Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BHTS BH Telecom d.d. Sarajevo Franca Lehara 7, 71000, Sarajevo 7760

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Registri informacija
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BHTS FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 90.0043 90.0043 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS BABIĆ SEAD 0.5284 0.5284 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ASA FINANCE d.d. Sarajevo 0.4728 0.4728 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 0.4233 0.4233 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 0.4128 0.4128 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo 0.3700 0.3700 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar 0.3672 0.3672 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 0.3134 0.3134 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 0.2212 0.2212 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHTS ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 0.1925 0.1925 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%