Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BITM Bitumenka d.d. Sarajevo Aleja Bosne Srebrene 2, 71000, Sarajevo 127

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Registri informacija
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BITM CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Međugorje 89.9647 89.9647 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM DODIG DARKO 3.8937 3.8937 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.4516 0.4516 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM IHTIJAREVIĆ EDIN 0.3452 0.3452 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM DŽAMASTAGIĆ SEMIR 0.1725 0.1725 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM DELIBAŠIĆ ALIJA 0.1404 0.1404 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM SUPIĆ SLOBODAN 0.1294 0.1294 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM ISAKOVIĆ ADNAN 0.1207 0.1207 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM GURBETA SAMIR 0.0997 0.0997 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM IKOVIĆ ASIM 0.0971 0.0971 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%