Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BORB PBS d.d. Sarajevo Obala Kulina Bana 18, 71000, Sarajevo 159

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Registri informacija
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BORB OKOVIĆ HALIL 9.9974 9.9974 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB PRŠEŠ HAMID 9.9959 9.9959 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB POBJEDA - RUDET d.d. Goražde 9.9677 9.9677 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB ASA FINANCE d.d. Sarajevo 9.3836 9.3836 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB DELJO ZIJAD 7.6380 7.6380 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB ĐOZO HASAN 6.3391 6.3391 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB OKAC d.o.o. Goražde 6.0160 6.0160 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB PRŠEŠ ENVER 4.7381 4.7381 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 3.6824 3.6824 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BORB RAŠČIĆ RIJAD 2.7140 2.7140 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%