Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
HDMC BANJA KISELJAK D.D. KISELJAK JOSIPA BANA JELAČIĆA BB, 71250, KISELJAK 42

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Registri informacija
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
HDMC GUNJAK HIKMETA 29.9199 29.9199 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HDMC MARKOVIĆ ZVONKO 22.3643 22.3643 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HDMC FAN LIPING 22.1859 22.1859 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HDMC NIKAČEVIĆ MIRO 10.3729 10.3729 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HDMC PRAVDIĆ SNJEŽANA 1.0456 1.0456 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HDMC SILAK FRANO 0.9261 0.9261 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HDMC BILIĆ IVANKA 0.8543 0.8543 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HDMC BAKULA JANJKA 0.7874 0.7874 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HDMC STANIĆ IVANKA 0.7679 0.7679 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HDMC RAJIĆ MIRJANA 0.7427 0.7427 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%