Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
HIPB Addiko Bank d.d. Trg solidarnosti 12, 71000, Sarajevo 5

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Registri informacija
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
HIPB Addiko Bank AG 99.9985 99.9985 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HIPB BEST UTD d.o.o. Travnik 0.0009 0.0009 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HIPB BANT PP d.o.o. NOVI TRAVNIK 0.0002 0.0002 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HIPB METALNOR d.o.o. BUSOVAČA 0.0002 0.0002 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HIPB VITEZ PROMET d.o.o. Vitez 0.0002 0.0002 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%