Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
SPBU ATP ŠPEDICIJA D.D. BUGOJNO SLOBODE 163, 70230, BUGOJNO 268

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Registri informacija
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
SPBU HUREM DŽEVAD 7.5406 7.5406 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPBU HALILAGIĆ DŽEVAD 3.8460 3.8460 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPBU BIJAČ ZORAN 3.4552 3.4552 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPBU ROŠIĆ ZUHDIJA 2.9670 2.9670 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPBU SABAHUDIN ROŠIĆ 2.4564 2.4564 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPBU UGARAK-PRODUKT d.o.o. Visoko 2.2372 2.2372 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPBU SKENDERAGIĆ MESUD 2.1670 2.1670 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPBU STANIĆ MARKO 2.1416 2.1416 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPBU TUČIĆ PAŠAN 2.0228 2.0228 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SPBU AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 1.9257 1.9257 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%