Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
BSNL KBC EURO CREDIT CAPITAL od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSNL AS HOLDING d.o.o. od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSNL Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina od 10% do 20% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSNL The Economic and Social Development Fund od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad