Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
GWOS GRAWE OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg solidarnosti 2, 71000, Sarajevo 1 8020000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
HELS HELIOS d.d. Banovići - u stečaju Radnička bb, 75290, BANOVIĆI 66 4204033.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
HRBM HERCEGOVAČKA BANKA d.d. MOSTAR U LIKVIDACIJI Biskupa Čule bb, 88000, MOSTAR 25 20206000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
HROS HERCEGOVINA OSIGURANJE d.d. Mostar - u likvidaciji Fra Didaka Buntića 144, 88000, MOSTAR 7 9500000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
HRCA Hercegovina-auto d.d. Mostar Bišće polje bb, 88000, MOSTAR 382 8239437.50 Vr papir | Top deset | Značajni%
HDGS HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO - u stečaju HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA 19, 71000, Sarajevo 2336 70734262.50 Vr papir | Top deset | Značajni%
HTTZ HOTEL "TUZLA" D.D. TUZLA ZAVNOBiH 13, 75000, TUZLA 168 26939289.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
HTIL HOTELI ILIDŽA D.D. HRASNIČKA CESTA 14, 71210, ILIDŽA 65 33501730.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
HKLN HTP KALIN DD BUGOJNO BOSANSKA 2, 70230, BUGOJNO 124 5663112.50 Vr papir | Top deset | Značajni%
HTAD HUT "ADUNA" d.d. Bihać 5. Korpusa 3, 77000, BIHAĆ 222 17388900.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 7 od 22